Замовити зворотній дзвінок
x
Ім'я Телефон Питання


Фінансова звітність

Фінансова звітність

Фінансова звітність ТОВ "ІНТЕРЦИКЛОН"

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року: 
                     
Переглянути онлайн файл: zvt-nezalezhnogo-auditora-schodo-rchno-fnansovo-zvtnost-tov-nterciklon-na-31_12_2020.pdf

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року:

Переглянути онлайн файл: balans.pdf

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік: 


Переглянути онлайн файл: fnansov-rezultati.pdf

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік: 


Переглянути онлайн файл: zvt-pro-ruh-groshovih-koshtv-pryamim-metodom.pdf

Звіт про власний капітал за 2020 рік:


Переглянути онлайн файл: zvt-pro-vlasnii-kaptal.pdf

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік: 


Переглянути онлайн файл: primtki-do-rchno-fnansovo-zvtnost.pdf

Інформаційна довідка ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ": 


Переглянути онлайн файл: primtki-do-rchno-fnansovo-zvtnost.pdf